Flatmate ontvangt het vernieuwde Solar Impulse label

Opnieuw is aan onze douche-wtw de Flatmate het prestigieuze Solar Impulse Efficient Solution Label toegekend. Dit label voor duurzame producten ontvingen we eerder al in 2020. Elke 3 jaar beoordelen onafhankelijke experts of het product nog steeds voldoet aan de hoge eisen. En ook deze keer waren de experts het eens: de Flatmate levert een zinvolle bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot én is vanuit financieel oogpunt een goede investering.

De Solar Impulse Foundation is opgericht door zonne-energie-pionier Bertrand Piccard en heeft als doel om 1.000 oplossingen te vinden die het milieu op een kostenefficiënte wijze beschermen. Naast een mooie erkenning, brengt de toekenning van het Solar Impulse Label ons in contact met tal van andere ondernemers en investeerders op het vlak van duurzame energie.

Voor meer informatie over de Solar Impulse Foundation zie solarimpulse.com.

Share this post

Recente berichten

Neem contact op voor meer informatie