Retour informatie

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product retour te melden, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Voor de retourmelding kunt u gebruik maken van het modelformulier. Vul dit formulier in en stuur het naar info@sanura.nl. Houd u er s.v.p. rekening mee dat Sanura enkel het volledige aankoopbedrag kan vergoeden indien de Flatmate niet gebruikt is, dat wil zeggen er heeft geen water door het product gestroomd.

U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

De ondernemer Sanura BV vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.